Chapel Hill Araştırması

Chapel Hill Araştırması

Chapel Hill Araştırması

Hazırlıyanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

  1. Gündem Belirleme Kuramının Tanımı
  2. Chapel Hill Araştırması ve Gündem Belirleme Kuramının Oluşumu
  3. İkinci Düzey Gündem Belirleme
  4. Üçüncğ Düzey Gündem Belirleme ve Ağ Gündem Belirleme Çalışmaları

İlgili Maddeler: Haber Çerçeveleme, Walter Lippmann, Wilbur Schramm

Özet

Maxwell McCombs, Barbosa e Silva ile yaptığı mülakatta “gündem belirleme kuramının 1968 yazında, Chapel Hill (Kuzey Carolina)’de küçük bir araştırma ile başladığını” söylemektedir. (e Silva, 2019: 135) Bu araştırma, 1968 Amerika Başkanlık seçimlerinde medya etkisine odaklanmıştır. Luo’ya (2013: 269) göre “McComb ve Shaw’ın 1968 Chapel Hill çalışmasında gündem belirlemenin ilk defa test edilmesinden bu yana,  bu alanda yüzlerce makale ve yayın yayınlanmış ve gündem belirleme, medya etki araştırmaları içinde en önemli kuramsal çerçeve haline gelmiştir. ”

Maxwell McCombs, 1966 yılında Stanford Üniversitesi’nde Wilbur Schramm’ın oluşturduğu doktora programını bitirmiş ve California Üniversitesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başlamıştır. Maxwell McCombs, 1967 yılından sonra Kuzey Carolina Üniversitesi’nin Chapel Hill kampüsüne taşınır. Burası Gündem Belirleme Kuramının iki kurucusunun bir araya geldiği yerdir. Donald Shaw,  1960 yılında, Kuzey Carolina Üniversitesi’nden yüksek lisansını tamamladıktan sonra, Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’nde doktorasını tamamlar. O da Chapel Hill’e yardımcı doçent olarak dönecektir. 1968 yılı, Shaw ve McComb’un 40 yıl boyunca devam edecek çalışma arkadaşlığının ve iş birliğinin ilk ürünü olan Chapel Hill araştırmasının hayata geçtiği yıl olacaktır.

McCombs ve Shaw, medyada seçim haberleri ve kararsız seçmenin konulara atfettiği dikkati incelemeye karar verirler. Gündemler arasında temel bağlantı, kampanya konularına yönelen dikkatin içerikle aktarılmasıydı. Araştırmada seçmen ve medya içerikleri arasında güçlü korelasyon olduğu tespit edilmiştir. McCombs ve Shaw’a göre «politik dünya, haber medyası tarafından kusurlu bir şekilde yeniden üretilir. Ancak bu çalışmada yer alan, seçmenlerin medyadaki bilgilerin ortalamasıyla aynı fikri paylaşma eğiliminde olduklarına yönelik kanıt, medyanın gündem belirleme özelliğini gösterir» (McCombs &Shaw, 1972, 184; Aktaran: Yaşın, 2008: 135).

McCombs ve Shaw’ın çalışması 1972 yılında “Kitle İletişim Araçlarının Gündem Belirleme İşlevi” (The Agenda-Setting Function of Mass Media) başlığı ile The Public Opinion Quarterly dergisinde yayınlanmıştır. Araştırmanın kuramsal varsayımları ve yöntemi; birinci düzey gündem belirleme çalışması olarak değerlendirilmiş, McCombs ve Shaw’un da içinde bulunduğu bir çok akademisyen tarafından yeniden ele alınmasına rağmen, iletişim araştırmalarında temel patikalardan birinin oluşumuna öncülük yapmıştır.

Kaynakça

Britannica Online Encyclopedia (2019) Maxwell McCombs, https://www.britannica.com/print/article/1971240

E-Silva,J.A.B.(2019. Interview with Maxwell McCombs, https://www.researchgate.net/publication/268273922_Interview_with_Maxwell_McCombs

Klapper, J. T. (1960). The effects of mass communication. Glencoe, Ill: Free Press.

Luo, Y. (2013). Mapping Agenda-Setting Research in China: a Metaanalysis Study. Chinese Journal of Communication Vol. 6, No. 3, 269–285,

McCombs,M.E. ve Shaw D L. (1972), “The Agenda-Setting Function of Mass Media“, The Public Opinion Quarterly, Vol. 36, No. 2. (Summer, 1972), pp. 176-187.

McCombs, M. E. (2005). Setting de Agenda: The mass media and public opinion. Cambridge: Polity.

Yaşın, C. (2008). Gündem Belirleme Kuram ve Araştırmaları. Yargı.