İkinci Düzey Gündem Belirleme

İkinci Düzey Gündem Belirleme

Hazırlıyanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

  1. Gündem Belirleme Kuramının Tanımı
  2. Chapel Hill Araştırması ve Gündem Belirleme Kuramının Oluşumu
  3. İkinci Düzey Gündem Belirleme
  4. Üçüncğ Düzey Gündem Belirleme ve Ağ Gündem Belirleme Çalışmaları

İlgili Maddeler: Önceleme Çerçeveleme,

Özet

McCombs ve arkadaşlarının (2000) İspanya Genel Seçimleri üzerine yaptığı ikinci düzey gündem belirleme araştırmasında sadece konular değil, aynı zamanda konuların nitelikleri de araştırma içinde incelenmiştir .” İkinci düzey gündem belirleme çalışmalarının iki temel hipotezi şu şekilde ifade edilebilir:

  1. Bir konu veya diğer bir nesnenin kitle iletişim araçları içinde yer alma tarzı (haberde niteliklere yapılan vurgu) bu konular hakkında kamunun düşünce tarzını etkiler.
  2. Bir konu veya diğer bir nesnenin kitle iletişim araçları içinde yer alma tarzı (haberde niteliklere yapılan vurgu) kamu gündeminde bu konunun dikkat çekiciliğini etkiler.” (Ghanem, 1997: 4; Aktaran: Yaşın, 2008: 28)

Analiz yöntemi birinci düzeyde olduğu gibi, medyaya uygulanan içerik analizi ile kamuoyu için yapılan saha araştırması arasında korelasyona dayanmaktadır. İkinci düzey niteliksel gündem belirleme araştırması için yukarda belirtilen değişkenler tanımlanmış, bunlarla ilgili seçmenin tutumunu oluşturacak duygusal boyutta değişken pozitif, nötr ve negatif değerlerden oluşan üçlü bir kategori elde edilmiştir. İkinci düzey gündem belirleme çalışmaları niteliklere yöneltilen dikkat ve adayların belli bağlamlar ile ilişkilendirmesi yoluyla  önceleme (priming) ve çerçeveleme (framing) çalışmalarına yakınlaşmaktadır. İkinci düzey gündem belirleme çalışmaları konuların öne çıkarılan dikkatleri ile ilgilenirken, önceleme (priming) araştırmaları bireylerin yönelimlerini ve siyasi aktörleri değerleme biçimlerini etkiler. Medyanın öne çıkardığı özellikler, gündemi değerlendiren bireylerin hafızalarına kazınmakta, bu yolla değerlendirmede kullandıkları ölçütleri belirlemektedir. Haber çerçeveleme ise bir haberi herhangi bir bağlama oturtmak için yapılan seçkilerdir. Bu açıdan hangi özelliklerin öne çıkarıldığı, hangisinin elimine edildiği ikinci düzey gündem belirleme çalışmaları ile çerçeveleme çalışmalarının ortak noktasını oluşturur.

Kaynakça

Cohen Bernard C. (1963), The Pres and Foreign Policy, Princeton, NJ: Princeton University Pres.

Dursun, O. (2007). Press coverage of the enlargement of the European Union and public opinion in the United Kingdom and France: A cross-national comparative study of the first- and second-level agenda-setting and priming effects, Texsas Üniverstesi: Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Goffinan, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Cambridge: Harvard University Press.

Golan, G., & Wanta, W. (2001). Second-level agenda setting in the New Hampshire primary: A comparison of coverage in three newspapers and public perceptions of candidates. Journalism & Mass Communication Quarterly, 78, 247-259.

Heim, K. (2013). Framing the 2008 Iowa Democratic Caucuses: Political Blogs and Second-Level Intermedia Agenda Setting. Journalism & Mass Communication Quarterly, 90(3), 500–519.

Lippman, Walter (1949), Public Opinion, İkinci Baskı, New York: The Free Pres.

Iyengar S., & Kinder, D. R. (1987). News that matters; Television and American opinion. Chicago: The University of Chicago Press.

Iyengar, S., & Simon, A. (1993). News coverage of the Gulf Crisis and Public Opinion: A study of Agenda-Setting, Priming, and Framing. Communication Research, 20 (3), pp. 365-383.

McCombs,M., E. (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public Opinion. Cambridge: Polity Press.

McCombs, M. , Lopez‐Escobar, E. and Llamas, J. (2000), Setting the agenda of attributes in the 1996 Spanish general election. Journal of Communication, 50: 77-92. doi:10.1111/j.1460-2466.2000.tb02842.x

Maxwell McCombs, Juan Pablo Llamas, Esteban Lopez-Escobar, and Federico Rey, (1997) ”Candidate Images in Spanish Elections: Second-Level Agenda-Setting Effects“ Journalism & Mass Communication Quarterly 74 (winter 1997): 703-717.

Nakayama, M. (2008). Affinity and Press: The Second-Level Agenda-Setting Power of Japanese Print Media Coverage on Sino-Japanese Relations

Scheufele, D. A. (2000). Agenda-setting, priming, and framing revisited: Another look at cognitive effects of political communication. Mass Communication & Society, 3, 297–316.

Scheufele, D. A., & Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of three media effects models. Journal of Communication, 57(1), pp.9-20.

Wanta, W., Golan, G., & Lee, C. (2004). Agenda setting and international news: Media influence on public perceptions of foreign nations. Journalism & Mass Communication Quarterly, 81, 364-377.

Weaver, D., McCombs, M.,&Shaw, D. L. (1998, May). Agenda-setting research: Recent developments in place and focus. Paper presented at the annual convention of the World Association for Public Opinion Research, St. Louis, MO.

Yaşın, C. (2008). Gündem Belirleme Kuram ve Araştırmaları. Ankara: Yargı.