İletişim Ansiklopedisi

İletişim Ansiklopedisi, “Yeni Medya” üzerine çalışan bir akademisyen grubu tarafından üretilmiştir.

          Sözlü kültür, yazılı kültür gibi, içinde bulunduğumuz İnternet alt yapısı ile temellenen çoklu ortam ve farklı araçların yöndeşmesi ile oluşmuş kültür de kendi içinde oluşturduğu iletişim süreçlerine  sahiptir. Bu süreçler iletişimi biçimlendirirken aynı zamanda enformasyonun akışını şekillendirerek bilgiyi biçimlendirmektedir. Bilim ve felsefe yapma biçimleri de bu format ile biçimlenmektedir. Örneğin Platon’un eserlerinin diyalog biçiminde olması sözlü kültür içerisinde üretilmesi ile ilişkilidir. Bilginin üretimi ve bu bilgi birikiminin sunumu her kültürde farklılaşmaktadır. İçinde bulunduğumuz geçiş süreci (veya eklemlenme süreci) yazılı kültürün doğrusal içerik aktarım formatını yeni iletişim ortamlarına taşımıştır. Yazının ve hareketli görüntünün doğrusallığı, eklemlendiği yeni iletişim ortamları içersinde dönüşüme uğramak zorundadır. Bu doğrultuda çalışmayı belirleyen ilkeler şunlardan oluşmaktadır;

  • Sabit belirlenmiş bir erişim yerine kullanıcı tercihleri ile belirlenen gezinim,
  • Uzun doğrusal anlatılar yerine kısa içerik,
  • Sabit sayfalar yerine kullanıcının biçimlendirdiği modüler içerik.

          Yeni medya üzerine çalışan bir grup akademisyenden oluşan çalışma grubumuz bu formatın olası değişikliklerini veri alarak yeni bir içerik formatı geliştirmeyi amaçlamaktadır.

          İletişim bilimlerinde üretilmiş içeriği, “yöndeşme kuşaklarına” iletişim teknolojilerindeki değişiklikler ile biçimlenen kamusal çoklu ortamlarında sunmayı amaçlamaktadır.

          Hareketli görüntünün zamanda ardışıklığı ile biçimlenen çizgiselliği, anlatı öğelerini kısa anlatılara bölerek ve doğrusal olmayan geçişkenlikler ile tasarlanmıştır.