Elihu Katz

Elihu Katz

Elihu Katz

Hazırlayanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

İlgili Maddeler: İki Aşamalı AkışPaul LazarsfeldKullanımlar ve DoyumlarHerta Herzog

Özet:

Elihu Katz 20.yüzyılda iletişim bilimleri alanında iz bırakmış bir akademisyendir. Yirmiden fazla kitap, iki yüzden fazla makaleye katkı sağlamıştır. Lazzarsfeld ile birlikte kavramsallaştırdıkları “İki Aşamalı Akış” ve “Kanaat Önderleri”; İletişim araştırmalarını İzleyici/dinleyicinin algısına yönlendiren “Kullanımlar ve Doyumlar” kuramı iz bıraktığı çalışmalar arasındadır. Paul Felix Lazarsfeld’in önderliğinde  Colombia Üniversitesi’nde ¨Uygulamalı Sosyal Araştırmalar Merkezi¨nin (Bureau of Applied Social Research) kitle iletişiminin etkileri üzerine araştırmalar odaklanmış ve güçlü etki kuramını yanlışlayan sonuçlara ulaşmıştır.

Kaynakça:

Blumler, I. G. & E. Katz. (1974). The uses of mass communication. Newbury Park, CA; Sage.

Katz, Elihu. (1951). The two-seep Flow of communication: An up-b-date reporl on an hypothesis.Public Opinion Quarterly 21. 61—78,

Katz, Elihu & Paul tazarsfeld, (1955). Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. Glencoe, IL: The Free Press.

Katz, Elihu. 1957. The two’step flow of communication. Public opinian quarterty 21:61—78,

Katz, Elihu; Blumler,Jay G. ve Gurevitch, Michael (1973-1974) Uses and Gratifications Research, The Public Opinion Quarterly, 37(4) ss.. 509-523