Herta Herzog

Herta Herzog

Hazırlayanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

İlgili Maddeler: Kullanımlar ve Doyumlar Paul LazarsfeldElihu Katzİki Aşamalı Akış

Herta Herzog, Amerikan ampirik geleneğinin oluşumunda eşi Paul Lazarsfeld ile birlikte önemli rol oynamış akademisyenlerden biridir. Sınırlı etki, kullanımlar ve doyumlar kuramlarının geliştirilmesi ve kuramsallaştırılmasında önemli rol oynamıştır. Radyo araştırmaları gibi önemli çalışmalara imzasını atmıştır.

Herta Herzog Viyana Üniversitesi’nde psikoloji okumuştur. Herzog, doktora aşamasına geldiğinde, o günlerde güncel olan radyo üzerine sosyal psikolojik temelde çalışmaya karar verir. Bu süreçte kendine danışmanlık yapacak olan ise Paul Lazarsfeld’dir.

Herta Herzog, 1932 psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamış, 1935 yılında ise Avusturya’dan Amerika’ya gitmiştir. Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Paul Lazarsfeld ile evlenmiştir. Herta Herzog Lazarsfeld, Newark’da Radyo Araştırmaları Projesine (the Radio Research Project) katılmıştır.

Herta Herzog’un çalışması iletişim araştırmalarının temel sorusu olan “medya insanlara ne yapar veya nasıl etkiler?” sorusunu, dinleyici/izleyici (audience) bağlamından izleyici bağlamına taşımıştır. Bu bağlamda araştırma sorusu “insanlar medya ile ne yapar?” sorusuna dönüşmüştür. Bu durum, izleyiciyi pasif alıcı yerine tercih yapan özne olarak kavramsallaştırmasını sağlamıştır.

Herzog, 1943 yılında McCann-Ericson’un araştırma biriminde çalışmaya başlar. 1948’de New York’taki araştırma merkezinin başına geçer. Herzog, Bühler’in psikolojik çevre kavramını pazar araştırmalarında kullanmaya çalışmıştır.  Herzog, imaj kavramını bu kavramın araştırması için kullanabileceğini düşünmüştü. Klaus ve Seethaler’a (2016: 241) göre Herta Herzog, pazarlama araştırmalarında “Kim neyi satın alır” sorusu yerine, tüketici davranış ve motivasyonlarını kavramanın yeni bir yolu olarak “insanlar ne yapmak için satın alırlar” sorusu üzerinde yoğunlaşmıştır.

Kaynakça

Cantril, H., Gaudet, H., & Herzog, H. (1940). The invasion from Mars. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Herzog, H.(1994). «Letter from Herta Herzog to Elizabeth Perse”.  http://outofthequestion.org/userfiles/file/Herta%20Herzog%20%28Sept%2012%201994%20to%20Elisabeth%20Perse%29.pdf

Herzog, H. (1963). Behavioral science concepts for analyzing the consumer. In P. Bliss (Ed.), Marketing and the behavioral sciences (pp. 76-86). Boston: Allyn and Bacon.

Herzog, Herta (1941) ‘On Borrowed Experience’, Studies in Philosophy and Social Science, 11: 66

Klaus, E. (2016). What do we really know about Herta Herzog?: Exploring the life and work of a pioneer of communication research.

Klaus, E. Ve Seethaler, J. (2016). «Crossing Boarders Herta Herzog’s Works in Communication and Market Research» içinde :Simonson, P., & Park, D. W., The international history of communication study. New York: Routledge

Rowland, A.L.ve Simonson, P.(2014). “The Founding Mothers of Communication Research: Toward a History of a Gendered Assemblage”. Critical Studies in Media Communication. 31 (1): 3–26.

Simonson, P., & Park, D. W. (2016). The international history of communication study. New York: Routledge.

West, R. & , Turner, L. H., (2010). Introducing communication theory: Analysis and application. 4.Baskı. New York: McGraw-Hill Education.