Paul Lazarsfeld

 

Paul Lazarsfeld

Hazırlayanlar: Can Cengiz & Cem Yaşın

İlgili Maddeler: iki aşamalı akışElihu KatzHerta HerzogKullanımlar ve Doyumlar

Özet

Paul Lazarsfeld 20. Yüzyıl Amerikan ampirik iletişim çalışmaları geleneğinin biçimlenmesinde önemli bir düşünürdür. Rogers’a (1996) göre Lazarsfeld’in Amerikan sosyal bilimine katkısı araştırma içeriklerinde olduğu kadar araştırma kurumları ve yöntem üzerine de olmuştur.

Lazarsfeld’ matematik eğitmini tamamladıktan sonra sosyal psikoloji ve sosyal araştırmalar da yöntem ile ilgilenmiştir. Viyana’da kaldığı sürece yaptığı sosyal araştırmalar için geliştirdiği yöntemler Amerika’daki kitle iletişim araçlarının etkileri ile ilgili araştırmalarının metodolojik temeli olmuştur. Amerika’ya kalıcı olarak gittiğinde Newark Üniversitesi’nde (Şu anda Rutgers Üniversitesi Newark Kampüsü) çalışmaya başlamıştır. Bir yıl sonra Newark’da araştırma merkezi oluşturdu. Bu yolla Viyana’da geliştirdiği araştırma yöntemlerini Amerika’ya taşıma imkanına sahip olmuştur. Daha sonra Lazarsfeld Newark’da Radyo Araştırmaları Projesinin (the Radio Research Project) Princeton Ofisi’nin başına getirilmiştir. Burada Princeton  Üniversitesi Psikoloji Bölümünden kamuoyu, propaganda ve uygulamalı psikoloji dalında çalışmalar yürüten Hadley Cantril ve CBS’den Frank Stanton’ın dışında Theodor W. Adorno ile de çalışmıştır.

Paul Lazarsfeld Colombia Üniversitesi’ndeki çalışmalarını oy verme davranışı üzerine çevirmişdir. Bu çalışmalar da  Bernard Berelson ile birlikte “Oy verme – Başkanlık Seçiminde bir kamuoyu Oluşturma Çalışması” başlığı ile yayınlamıştır. Lisans eğitiminden öğrencisi olan Elihu Katz ile verilerin yeniden değerlendirilmesi sonucu ulaştıkları ¨İki Aşamalı Akış¨ kuramını da içeren çalışmalarını ¨Kişisel Etki¨ (Personal Influence) kitabında açıklamıştır.

Kaynakça

Berelson, B.R., Lazarsfeld,P.F ve , McPhee, W.N. (1954) Voting: a study of opinion formation in a presidential campaign, Chicago : University of Chicago Press

Cantril, H., Koch, H., Gaudet, H., Herzog, H., & Wells, H. G. (1940). The invasion from Mars: A study in the psychology of panic.

Katz, E. ve Lazarsfeld, P. F., (1955). Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications. Glencoe, Ill: Free Press.

Jerábek, H. (2017). Paul Lazarsfeld and the origins of communications research.

Lazarsfeld, P. F. (1940). Radio and the printed page: An introduction to the study of radio and its role in the communication of ideas. New York: Duell, Sloan and Pearce.

In Lazarsfeld, P. F., & In Henry, N. W. (1966). Readings in mathematical social science. Chicago: Science Research Associates.

Lazarsfeld, P. F., Sewell, W. H., & Wilensky, H. L. (1967). The uses of sociology. New York: Basic Books.

Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1968). The people’s choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign. New York: Columbia University Press.

Lazarsfeld, P. F., Pasanella, A. K., & Rosenberg, M. (1972). Continuities in the language of social research. New York: Free Press.

Rogers, Everett (1994). A History of Communication Study: A Biological Approach. NY: The 2. Free Press