Gorgias

Gorgias

Erken Dönem Retorik Kuramcısı

Gorgias – Erken Dönem Retorik Kuramcısı

Hazırlayanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

İlgili Maddeler: Protagoras, İsokrartes, Sofistler, Klasik Reotrik

Özet

İlk Sofistlerden biri olan Gorgias Sicilya’da doğmuş Atina’ya M.Ö.427 yılında bir elçi olarak gelmiştir. Empedokles’ten retorik ve felsefe dersleri alan Gorgias septik felsefeci ve hatip olarak inanılmaz bir üne sahip olmuş, yüz yılı aşkın ömrü boyunca Perikles’in de içinde bulunduğu bir çok siyasetçi ve hatip yetiştirmiştir. Gorgias, Protagoras ile birlikte dönemin en önemli retorik öğretmeni ve ustası olarak ünlenmiştir. Dil kullanımını geliştirdiği teknikler ile en süt düzeye çıkarmış ve dil sanatlarında mükemmelliğe ulaşmayı amaçlamıştır. Retorik tarihinin en önemli eserlerinden olan Helen’e Övgü (Encomium of Helen) ve Palamedes’in Savunması’nın (Defense of Palamedes) yazarı olduğu kabul edilir.

 

Kaynakça

Ağaoğlu, Mehmet Ali (2006). Kent Devletinden İmparatorluğa, 5.Baskı, Ankara: İmge

Aristoteles (1995). Retorik. Çev.: Mehmet H.Doğan, İstanbul Yapı Kredi Yayınları

DeRomilly, J. (1974). Magic and Rhetoric in Ancient Greece. Cambridge

Enos, R. L. (2012). Greek rhetoric before Aristotle. Anderson, SC: Parlor Press.

Herrick, J. A. (2005). The history and theory of rhetoric: An introduction. Boston: Allyn and Beacon.

Higgin,C. F, (2018) Gorgias (483—375 B.C.E.), Internet Encyclopedia of Philosophy. https://www.iep.utm.edu/gorgias/

Guthrie,W. K. C. (1971) The Sophists. Cambridge: Cambridge University Press

Kennedy, G. A. (1963). The art of persuasion in Greece. Princeton, N.J: Princeton University Press.

Platon (2006). Goegias. Çev: Mehmet Rıfat , Sema Rıfat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Theodorakopulos, V.T.(2004). Atika Retoriğine Giriş, Çev.:Sema Sandalcı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat, Antik Edebiyat ve Kültür Eserleri Dizisi: 5.