İsokrates

İsokrates – Erken Dönem Retorik Kuramcısı

İsokrates

Hazırlayan: Cem Yaşın & Can Cengiz

İlgili Maddeler: Gorgias, Protagoras

Özet:

İsokrates, Gorgias ve Protagoras gibi erken dönem retorik figürlerinin en önemlilerinden biridir. İsokrates, Atina’da müzik aletleri yapımcısı bir aileden gelmiş, ailesinin imkânları nedeniyle iyi bir eğitim alma fırsatına ulaşmıştır. Peloponez Savaşı’nın son senelerinde babasından kalan tüm servetini kaybetmesi sonucu bir tür metin yazarı (logographer) olarak çalışmaya başlamıştır. Diğer sofistler gezici öğretmen iken o ilk retorik okulunu kurmuştur. Diğer sofistlerden ayrılan dipğer yanı ise Atinalı olması ve pan Helenistik fikirleridir.

Eğitim amacı ile çalışma kitapçıkları hazırlamış ve örnek konuşmalar üzerinden retorik eğitimi vermiştir. ‘Sofistlere Karşı Konuşma’sında (Speech Against the Sophists) klasik retoriğin üç temel unsuru buluş (invention), düzenleme ve üslubu birleştirmiştir.

Başlangıçta sadece Atinalı öğrencileri kabul ederken daha sonra helen dünyasından gelen öğrencileri de kabul etmiştir. Yetiştirdiği öğrenciler önemli mevkilere gelmiş ve onlar üzerinden Helen birliğini sağlamaya çalışmıştır.

Batı eğitimi üzerinde önemli etkiye sahip olmuş, kendinden sonra gelen Çiçero gibi retorikçileri etkilemiştir.

Kaynakça

Ağaoğlu, Mehmet Ali (2006). Kent Devletinden İmparatorluğa, 5.Baskı, Ankara: İmge

Andrew Ford, “The Price of Art in Isocrates: Formalism and the Escape from Politics,« İçinde: Rethinking the History of Rhetoric, ed. Takis Poulakos (Boulder, CO: Westview, 1993), 37.

Benoit, W. (1990). Isocrates and Aristotle on Rhetoric. Rhetoric Society Quarterly, Vol. 20, No. 3, pp. 251-259

Dionysius of Halicarnassus (1974). Isocrates, Critical essays (Trans. S. Usher). Cambridge: Harvard University Press, Loeb Classical Library.

Herrick, J. A. (2005). The history and theory of rhetoric: An introduction. Boston: Allyn and Beacon.

Kennedy, G. A. (1994). A new history of classical rhetoric. Princeton, N.J: Princeton Univ. Press.

Poulakos, J. (2008). Sophistical rhetoric in classical Greece. Columbia: University of South Carolina.

Poulakos, T. (1993). Rethinking the history of rhetoric: Multidisciplinary essays on the rhetorical tradition. Boulder: Westview Press.

Theodorakupulos, W.T. (2004). Attika Retoriğine Giriş, Çev.: Sema sandalcı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat.