Christine de Pizan -Rönesans Retoriği’nde Bir Kadın Usta

Christine de Pizan -Rönesans Retoriği’nde Bir Kadın Usta

Hazırlayanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

İlgili Maddeler: Peter Ramus  Dionysius Longinus, Lorenzo Valla,

Özet

Christine de Pisan İlk profesyonel kadın yazar olarak kabul edildi. Rönesan Retoriğinin önemli kuramcılarından biriydi. Zamanının kadınlarından ayrılan bir yaşantısı vardı. Aldığı eğitimle retoriğin önemli kuramcısı ve edebiyat alanında uygulamacısı oldu. O aynı zamanda Avrupa’nın ilk profesyonel kadın yazarıydı.

Herrick’e (2005) göre Pizan kişisel gelişimi babası kanalıyla saray çevresinde sağladığı ilişkiler sayesinde gerçekleşmiştir. Christine bir zaman için onun eğitimli insanlar ile bir araya gelme imkanı sağladığı kadar kütüphanelere girmesinin mümkün kılan Fransa Kralı V. Charles’ın sarayında yaşamıştır. Pizan, retorik tarihinden gelen birikimini, dönemin edebi eserleri içindeki olumsuz kadın imgesine karşı mücadelesinde kullandı. Eserlerini akademik Latince yerine gündelik Fransızca yazdı.

Pizan’ın  gücü retorik alanındaki birikiminden geliyordu. Christine de Pisan en popüler çalışması 1401 yılında başlangıçta Kadınların Şehri Adlı eseridir. Kadınlar Şehri on sekiz baskıya ulaşmıştır; ayrıca Fransızca, Hollandaca ve Portekizce’ye çevrilmiştir. Pizan eserlerinde kadınlara yönelik karalamalara karşı çıkmış. Diğer çalışmaları:

  • Kaderi Değiştirmek (The Changes of Fortune) (1400-1403) ve
  • Christine’in Görüsü’dür (Vision of Christine) (1405) .