Stuart Hall

Stuart Hall

Hazırlayanlar: Cem Yaşın & Can Cengiz

Stuart Hall II. Dünya Savaşı sonrası İngiliz Entelektüel yaşamında dönüşümün kamusal yüzlerinden biri olmuştur.  İngiliz Kültürel Çalışmalar veya Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulunun Richard Hoggart ve Raymond Williams ile birlikte önemli figürlerinden biridir.

Stuart Hall’ın yaşamı, bir İngiliz kolonisi olan Jamaika’da başlamıştır. Jamaika’daki eğitim sisteminin İngiliz kolonilerine uygulanan eğitim sistemiyle aynı olması nedeni ile İngiltere’de okuma şansına sahip olmuştur. İngiliz kolonilerinden gelenler ile kültürel bütünleşmeyi amaçlayan  ‘Rhodes Bursu’nu kazanarak Oxford Üniversitesi’nde okuma şansına sahip olmuştur. Hall, Henry James üzerine yazdığı doktora tezini Oxford’ta tamamlamıştır.

Procter’a (2004: 14) göre “Hall, 1950’li ve 1960’lı yıllarda, çoğunluğu New Left Review dergisinde olmak üzere, bir dizi makale yayınlamıştır. Hall ve diğer yazarlar, klasik solun teorik açıklamalarını tekrar etmek yerine, ‘yeni tüketim toplumu’, ‘popüler kültürün biçimleri ve onunla bağlantılı yaşam biçimleri’ gibi konularda ciddi çalışmalar yapmışlardır. Hall, akademik çalışmalarını sürdürdüğü dönemde Raymond Williams ve E. P. Thompson ile işbirliğini geliştirmişti. Grup ’New Reasoner’ı da New Left Review bünyesine kattı. Hall’un içinde bulunduğu akademik çevre, Soho’da açılan ‘Partisan Coffee House’da bir araya geliyordu.

Richard Hoggart, 1969 yılına kadar Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel Çalışmalar Merkezi’nin başkanlığını yürütmüştür (Centre for Contemporary Cultural Studies). Hoggart, 1968 yılında Hall’u merkezin çalışmalarına katılmak üzere davet etmişti. “1969 yılında Hall, Hoggart’ın UNESCO’da yönetici olması nedeniyle merkezin başına geçmiştir” (Slack & Grossberg, 2016:viii). 1980 yılına kadar süren Hall’un başkanlığı döneminde, “Kültürel Çalışmalar” bir disiplin olarak gelişim gösterdi.

Hall’un medya ve ideoloji çözümlemesinde,  Althusser’den ideolojinin insanları özneler olarak çağırması (interpellation) gibi bağlamları almasına rağmen daha çok Gramsci’nin hegemonya kavramına dayanması, kitle iletişim araçlarının tüketimini de bir mücadele alanı olarak görmesine yol açmıştır. Bu yaklaşım  “Kodlama/Kodaçımı” makalesinde, izleyici/izleme tanımı içinde görülür. Procter’a (2004: 59) göre, “Hall bütün kitle iletişim modellerinin üç bileşenine meydan okumaktadır: (1) anlam, göndericinin sabitlediği veya belirlediği basitlikte değildir; (2) mesaj asla açık, şeffaf değildir; (3) izleyici, anlamın pasif alıcısı değildir. ”

Hall, 1979 yılında, 1997 yılında emekli olacağı Açık Üniversite’nin Sosyoloji Bölümünde profesör kadrosuna atanır.  Bu süreçte verdiği eserler arasında, dönemin siyasi gelişmeleri karşısında yazdığı ’Yeniden Yapılanmanın Zorlu Yolu’ (The Hard Road to Renewal), Modernliğin Formasyonu (Formations of Modernity) ve Türkçe’ye de çevrilen  Temsil kitapları bulunmaktadır. 10 Şubat 2014 tarihinde, Stuart Hall hayatını kaybettiğinde İngiliz gazeteleri, “theacherizm terimini geliştiren, çok kültürlülüğün babası öldü” ifadesi ile haberi vermiştir.

Kaynakça

Chávez, K.R. ( 2009). Cultural Studies. (ed.) Slack, J. D., & Grossberg, L. ,Encyclopedia of communication theory. (ss.268-273) Thousand Oaks (Calif.: Sage.

Danesi, M. (2013).  Communication. Encyclopedia of media and communication. (ss.167-185) Toronto, Ont: University of Toronto Press.

Davis, H. (2004). Understanding Stuart Hall. London: SAGE Publications.

Donsbach, W. (2008). The international encyclopedia of communication. Malden, MA: Blackwell Pub.

Halifeoğlu, M. (2015). Stuart Hall: Yapı, İdeoloji, Kültür. İnce, H.O. Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar III içinde (231-257) Ankara: Doğu-Batı Yayınları.

Hall, S. (1966) ‘The formation of political consciousness’, in Clements, S. And Bright, L. (eds) The Committed Church. Darton, Longman and Todd: London.

Hall, S. (1973) ‘Encoding and decoding in the media discourse’, CCCS stencilled paper: University of Birmingham.

Hall, S. (1980) ‘Encoding and decoding’ in Hall, S., Hobson, D., Lowe, A. And Willis, P. (eds) Culture, Media, Language. Hutchinson: London.

Hall, S. (1980). Encoding/decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe, & P. Willis (eds.), Culture, media, language: Working papers in cultural studies, 1972–79. London: Hutchinson, pp. 123–138.

Hall, S. (1988) The Hard Road to Renewal. Verso: London.

Hall, S. (1996) ‘Who needs identity?’ in Hall, S. and Du Gay, P. (eds) Questions of Cultural Identity. Sage: London.

Hall, S. (2017)Temsil Kültürel Temsiller ve Anlamlandırma Uygulamaları (İdil Dündar.Çev.). İstanbul: Pinhan

Holmes, D. (2013). Communication Theory. M. Danesi (ed.) Encyclopedia of media and communication. (ss.167-185) Toronto, Ont: University of Toronto Press.

Procter, J. (2004). Stuart Hall. London: Routledge.

Slack, J. D., & Grossberg, L. (2016). Cultural studies 1983. A theoretical history. Durham: Duke University Press.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Encyclopedia of communication theory. Thousand Oaks (Calif.: Sage.

Steinman, c. ( ). Sign. M.Danesi (ed.) The international encyclopedia of communication. Malden, MA: Blackwell Pub.