Küçük Dünya Kuramı – Stanley Milgram

Küçük Dünya Kuramı – Stanley Milgram

Yazanlar:  – Cem YaşınCan Cengiz

İlgili Maddeler: Çizge Kuramı, Rassal Ağ Kuramı, Ölçekten Bağımsız Ağ Kuramı

Özet

Küçük Dünya Kuramı, Amerikalı sosyal psikolog Stanley Milgram’ın, birbirini tanımayan iki kişi arasındaki bağlantıyı incelediği ¨Küçük Dünya Deneyi¨ sonuçlarını, 1967 yılında, Psychology Today dergisinde yayınlaması ile bilim dünyasında tartışılmaya başlandı. Milgram, Amerika’da birbirini  hiç tanımayan iki kişinin birbirlerine kaç adımda ulaşabildiğini araştırmıştır. (Barbasi, 2010; 40) Deney Amerika’da; Omaha, (Nebraska) ve Wichita(Kansas)’dan, başlayıp, Boston (Massachusetts)’da son bulmaktadır.

  • Deney’de, katılımcılardan, kendilerine gönderilen bilgi paketinde ismi yazılı kişiyi tanıdıklarında, söz konusu paketi doğrudan ona ulaştırmalarını;
  • Eğer tanımıyorlarsa, tanıması muhtemel en yakın kişiye ulaştırmaları istenmektedir. (Barnasi, 2010; 40)

¨Bu tamamlama zinciri, Milgram’ın bilgi paketini hedefe ulaştırmak için  gerekli insan sayısını saptamasına olanak verdi. Sonuçta  aracı kişilerin medyan sayısı 5,5 gibi çok küçük sayılabilecek bir düzeyde çıktı¨ (Barbasi, 2010; 42) Bu rakam 6 olarak yuvarlandı ve ¨altı adımlık ayrılma¨ kavramına ulaşıldı. ¨Stanley Milgram, birbirimizle bağlantılı olmakla kalmadığımızı, aynı zamanda, hiç kimsenin diğerlerine birkaç tokalaşmadan daha uzak bir mesafede olmadığı bir dünyada yaşadığımızı görmemizi sağladı. Ona göre, «küçük bir dünyada yaşıyoruz ve dünyamızın küçük olmasının sebebi, toplumun çok sıkı bir ağ oluşturmasıdır.»” (Barbasi, 2010; 43 )

Kaynakça

Baltaş, A.; Pool, I. S., Milgram, S., Newcomb, T., & Kochen, M. (1989). The Small world. Norwood, N.J: Ablex Pub.

Barabasi, Albert-Laszlo (2010). Bağlantılar – İş Hayatında, Bilimde ve Günlük Yaşamda, İstanbul: Optimist.

Milgram, Stanley (May 1967). “The Small World Problem”. Psychology Today. Ziff-Davis Publishing Company.

Travers, Jeffrey & Stanley Milgram. 1969. “An Experimental Study of the Small World Problem.” Sociometry, Vol. 32, No. 4, pp. 425-443.