G@zetecilik 2.0 : İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik

G@zetecilik 2.0 : İnternet Gazeteciliğinde Hipermetinsellik

 
Bilge Narin
GECE KİTAPLIĞI

İnternet gazetelerini geleneksel basın kuruluşlarından ayıran belli başlı üç özelliğin multimedya biçimselliği, etkileşim ve hipermetinsellik olduğu bilinmektedir. Bu kitapta, yeni medyanın ayırt edici niteliklerinden biri olan hipermetinsellik ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Söz konusu özelliğin İnternet gazeteciliği pratiklerinde yarattığı dönüşüm, disiplinlerarası bir bakış açısıyla ve çoklu yöntem kullanılarak sorgulanmıştır.

Hipermetinsellik etiketler ve linkler aracılığıyla farklı medya içerikleri ve İnternet platformları arasında bağlantıya olanak sağlayan yeni bir teknoloji ve dijital metin biçimi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada hem Türkiye’de yayıncılık faaliyetlerini sürdüren farklı İnternet haber sitelerinin hipermetin kullanım biçimleri karşılaştırılmış hem de sektör çalışanlarıyla yapılan derinlemesine görüşmeler aracılığıyla hipermetinselliğin gazetecilerin çalışma koşullarında, haber metninde ve kullanıcılar üzerinde yarattığı dönüşüm incelenmiştir.

Kitap ayrıca İnternet gazeteciliğinin tarihsel gelişimi üzerine ayrıntılı bir literatür bölümü içermektedir. Bu bölümün İnternet gazeteciliği tarihi ile ilgili çalışmalara katkı sağlaması umulmaktadır. Çalışmada kullanıcı türevli içerik, yankı odası etkisi ve unutulma hakkı gibi güncel kavramlar da hipermetinsellik bağlamında tanımlanarak tartışmaya açılmıştır.