Bilgi,Doğruluk ve Twitter

Bilgi, Doğruluk ve Twitter

Francis Bacon’un Novum Organum (1620) adlı eserinin kapağı, onyedinci yüzyılın bilim ve düşünce hareketlerine duyulan yüksek umudu sembolize eder. Uzun yüzyıllardan sonra onyedinci yüzyılda Cebelitarık Boğazı’nın girişini çevreleyen Herkül’ün sütunları tarafından temsil edilen eski uygarlıkların başarılarının ötesine geçilmiştir. Bir zamanlar bilinen dünyanın sonunu işaretleyen sütunlar aşılarak yeni dünyaya yolculuk başlamıştır. Bu kitapta buradan hareketle, onyedinci yüzyılın bilimsel ve düşünsel hareketleri ile belirlenen dünyanın yeni sınırlarının da ötesine Twitter ve benzeri sosyal ağları da kapsayan yeni medya teknolojileri ile geçildiği vurgulanmaktadır. Yirmibirinci yüzyılın ilk dönemi, toplumsal ve kültürel olarak sınır tanımayan yeni medya teknolojilerinin hızlı yükselişine tanık olmuştur. Ancak sınırların aşılmasının sonuçları hakkında birbirine zıt görüşler ileri sürülmektedir; Twitter, kimilerine göre özgürleşim sağlarken, kimilerine göre ise tahakkümü pekiştirmektedir. Bu kitap kapsamında, Twitter’ı farklı yaklaşımlarla ele alan araştırmalar üzerinde durulmaktadır.

Twitter’ın haber yayma özelliğinin gün geçtikçe daha da yaygınlaştığı dünyamızda her paylaşımın “doğru” haber değeri taşımadığının görüldüğünü ve bu durumun Twitter’ın olumsuz özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sözgelimi bir haberin tweetler yoluyla yorumlanarak ve ardından retweetlerle devamlı paylaşıma sokulması beraberinde birtakım dedikodu, asparagas, etik dışı söylemlerin yaygınlaşmasına ve haberin içeriğini bozmasına neden olabilmektedir. Bu da bir bakıma insanlarda bir doğruluk yitimine yol açabilmektedir. Bu kitap kapsamında, buradan hareketle bilgi ve doğruluk tartışmalarına yer verilmektedir. Ayrıca, Twitter’ı farklı yaklaşımlarla ele alan araştırmalar üzerinde durulmakta, Twitter araştırmaları ile ilgili olarak sahte haber, toplumsal hareketler, kriz iletişimi ve yönetimi, Twitter gazeteciliği,  siyasal iletişim ve tüketim  konuları   ele alınmaktadır.